08-7-2012

neno polo valado
o neno camiña rapido
parece que fai equilibrio
sobre o valado

de algo foxe este neno
con capucha e mochila
o neno camiña rapido
un xogo a sua travesía

cecais o neno fuxa sen sabelo
do mesmo que foxe a nai
rapido sobre o valado o neno

lariño