20-10-2015

terapeuticas nubesneste centro médico

ergueron unha grúa

para subir ás nubes

ou para baixar unha

que elas son terapéuticas

como as estrelas e a lúa

 

lariño