04-7-2012

do bermello ... lume
por un inmenso incendio forestal

nun accidente morreu onte en valencia
un traballador contra os lumes

… sois los heroes de los niños
sois el orgullo de vuestras familias
sois un ejemplo para este pais...

son titulares da prensa destes dias
pero non son para os bombeiros
son para outros traballadores
que cobran millonadas por golpear
unha cousa redonda hora e media
un dia ou dous dias á semana
e que eses dias por facer
o seu traballo no extranxeiro
levaron outros millons de regalo

un exemplo para a este pais

o cronista