29-5-2016

miles de gomas a arder

 


miles de gomas de rodas a arder

e foron quince días contaminando

contaminando o aire sen parar

e poucos veciños foron desaloxados

a pesares do aire inrespirable

e din que non puderon apagalas

porque se lles botan auga

o seu veleno irá para a terra

para os acuíferos e vai ser peor

 

un vertedeiro de miles de rodas usadas

que tanto servicio deron ós donos

que acompañaron tanta vida

unhas mui desgastadas pero outras

que aínda podían rodar moito

e están nun vertedoiro sen seguro

polas autoridades que o permitiron

e hai moitos vertedeiros de neumaticos

e non se sabe que facer con eles

 

e porque hai tantos depósitos

con perigosos millóns de rodas?

porque hai demasiados coches

demasiados movementos e viaxes

demasiados carros onde van

so unha ou dúas persoas

e as rodas desgástanse máis

rápido canto máis corran

porque teñen moita presa

por chegar ao abismo

 

o cronista