17-1-2019

vexetal apertaa árbore aperta
a luz o frío o vento...
as miñas verbas


freixo de castrelos