18-4-2015

escola semente

 


a semente abriu en teis

outro espacio educativo

casiña que olla pra ría

aire fresco pros cativos

 

a semente xermolóu

coa fala en irmandade

nais e pais i educadoras

coa terra e a sociedade


nen pública nen privada

comunitaria semente

pedagoxía en movemento

en diálogo permanente

 

entre o sar e o lagares

polo miño eo e anllóns

as sementes que xermolen

e que medren con paixón

 

no encontro na casiña

esta húmida mañán

 

manolo pipas