26-3-2021

de paus e troncosunha morea de paus e troncos
piñeiros salgueiros e carballos
víctimas do lume e dos temporais

paus e troncos agardan o tractor
pero coidados por varias  árbores
que ogallá tarden en ser leña

na ghaspara