15-11-2020

modernas esculturas


a autoridade portuaria
de vigo do pp inauguróu
na estación marítima
unha escultura de homenaxe
aos soldados da guerra de cuba

concello e deputación do psoe
van inaugurar outra escultura
do sagrado corazón de jesús
no monte da guía

parece que xogan a quen
é máis patriota e máis moderno
o pp quedóu nas últimas colonias
e o psoe uns séculos atrás