27-6-2010

os botons e os circulos

oito fileiras de botons

e outras dez en vertical

e saen oitenta circulos

que nesta terra te coidan

güeritaazuis marelos e brancos

verdes bermellos e ocres

pero so catro botons negros

cecais porque o seu fondo

é desa gastada escura cor

güeritasaían como oitenta circulos

pero che faltan seis botons

ke se perderon ke te levaron

como seis posibles historias

que cecais ti mui poc a poc

nos vaias contando algun dia

güerita

cidade de mexico 2-08