11-2-2018

albores de pablo vilaautor dama e comendador
nesta a librería do ouro
presentan os versos do albor

fóra andan coa marcarada
e os albores van camiñando
con referencias ben lonxanas

vigo ? salamanca castela !
el seres queridos escrita
daquel tempo e deste poeta

un albor con outro albor
diálogo e comentarios
recitado lira e canción

octosílabos e sonetos
e outras boas rimas varias
mandoche tríadas compañeiro

da presentación do libro albores
de pablo vila con laura e carlos

onte á noite en librouro

manolo pipas