11-5-2015

riveira pobra 1 cronika

 


ateneo valle inclán bar plaza

preséntase muller de papel

en riveira do barbanza arousa

entre libros e librazos esta caixiña

de poemas imaxes e cancións

que o día antes abriu en noia

nun extremo e noutro da península

recita rochi ...parece que a liña recta

se convirte nunha rotonda infinita...

e logo da presentacíón das caixiñas

e das varias que fican no barbanza

dando a volta á verde rotonda

do pequeno barco arousán que se cae

a muller e grupo regresan a ourense

 

seguimos na pobra do caramiñal

nunha mesa redonda do tertulia

góstanos moito conversar sabedes

poesía pintura música camiños

pérdidas contrastes reencontros

e un pianista sen teclas e cun mencía

na man cántanos o sacúdeme este blus

sacúdennos as ondas bravas da cultura

e falamos e falamos dun persoaxe

bohemio da pobra que hai vintecinco

anos deixou de sair da súa casa

o jarsía ke onte parece que o viron na rúa


 

a noite pode ser tan longa

como unha xornada de baixura

e na mañán baixamos á praia

a pescar imaxes e poemas

nunha estampa un corazón

sacudido atopado o domingo

á mañán na praia de vilar de riveira

outra posible atenea de papel

parece que se vai internar nas augas

 

a rochi toño marta alfonso

teira carmela alexandre...

 

manolo pipas