19-3-2011

eses das armas


eses que teñen

as armas e as empregan
para o que foron construidas
matar e matar

eses que construen as armas
para vendelas aos que as empregan
eses que malgobernan e que mandan
nos que empregan as armas
eses das prisions e dos muros
eses imperialistas

eses banqueiros que xogan cos cartos
dos de abaixo e dos de arriba das armas
e eses outros complices dos das armas

todos eses das armas
eses asasinos e complices
porque non buscan un espacio neutral
onde non estemos os outros civis
os que non queremos nada deles
porque non buscan un espacio sen nengunha vida
e non empregan as armas entre eles
as suas armas primeiras no chan e corpo a corpo
e xa se matan dunha vez

o cronista

este xoves estados unidos
atacou pakistán con avions
a asasinou a trinteoito persoas
e na prensa cando saiu
so okupou nunhas liñas

de pakistán a libia
de melilla a xapón
de guantanamo
a israel....