09-11-2020

por tres cafés


hai tres días
tomei tres cafés
na mañán tarde e noite
en tres cafeterías do barrio
e lin tres periódicos
e deixei tres propinas
na mañán tarde e noite

que baixe o virus e volten
os cafés en trinta días