10-1-2017

as voces do finxidor

 


soares anon guedes
reis search lecher campos
crosse jean seul antonio mora
alberto caeiro barâo de teive...
moitos heterónimos fernando
quen de todos ten máis pessoa?
finxidor de sombreiro e lentes
vintesete voces rica polémica obra

 

un aprendiz