06-3-2011

ceramica das aves
a ceramica das aves

uns debuxos sobre a louza
nunha mesa están expostos
niños pratos e unha moucha
imaxes do rio lobos
da groba coruxo e arousa
o traballo dunha mente
dunhas mans que xa repousan

unha mostra inaugurada
con palabras ben fermosas
banda sonora con aves
do courel a ramallosa

palillos vasos e niños
pratos papuxas e mouchas

o cronista

para marta minhambres
pola apertura da sua ceramica
exposicion no lokal alfar