07-2-2011

contra a tauromaquiana explanada do palacio de bellas artes
varios centos de activistas antitaurinos
chegados de diversos pontos da republica

unhas e uns con camisola de denuncia
e outros e outras en roupa interior
cunha banderilla pegada nas suas costas
coas cores verde branca e bermella
da bandeira mexicana

nas portas do palacio de bellas artes
a tauromaquia non é un arte
basta de corridas de touros
a tortura non é cultura
a violencia como expectaculo
o espectaculo como negocio
e estes centos de activistas deitados
no chan coas suas banderillas
e manchados de sangue
debuxan co seu corpo
unhas inmensas letras 
que din
                 BASTA