07-5-2015

documental rotondiano

 

 

levaba varios días

sen subir ao alto de coia

e fíxeno hai un rato e ollei

esa fermosa e triste construcción

humana de remachados ferros

que colocaron dentro da rotonda

e que chaman embarcación

e primeiro déronme ganas de chorar

logo pensei en parar a alguén

e contarlle … contarlle que?!

que hai mes que sacaron o valado

e non fomos non quixemos

entrar nese maldito lugar!

pero mellor lle dixen a ese alguén

que viñese con nós a ollar

un video documental rotondiano