24-1-2020

sen teito sen vida

 


un chamado sen teito
un novo morto na rúa
empobrecido abandonado
esquecido … asasinado
pola inxusta cidade de vigo

dereito a unha vivenda digna
indignos gobernantes constitucionais
que imcumpren os seus básicos artigos