19-3-2020

monarquicas pandemias


e falóu na tele o fillo do home
máis corrupto deste estado
o fillo do herdeiro do fascista
e asasino dictador

e falóu e non dixo nada
o mentiroso e cínico
o hipócrita e decrépito fillo
que repudióu ao seu pai
e hai anos repudióu
a súa corrupta irmán
e ao seu ladrón cuñado

e nós repudiámolo a el
como a todas as monarquías
o virus e as pandemias
son as monarquías os exércitos
a banca o capital ...

o cronista