24-6-2012

solsticio e abellas ll
na imaxe xa o vedes
a colmea a nova casa das abellas
a medio metro de onde estaban
para que non se desorienten

e para non molestar
á comunidade de insectos
cambiandoas de lugar outra vez
debe quedar cancelada fogueira...

estes versos escribin o venres
pero o sabado viñeron pola colmea
que estaba moi perto das casas
e deixei os paus sen queimar
por se se perdera algunha abella
por se outras queren afcer un enxamio
que complicados somos os humanos!