22-6-2012

cactus flores e solsticio
as duas flores do pequeno cactus

murcharon no solsticio de vran
duraron tres dias e tres versos

lembro que o ano pasado
botara outras duas flores
e provocara dous poemas

o cactus
as flores
o solsticio

lariño