07-9-2019

sobreira arcolitos

 

 

no vello lugar do sobreiro
da moo para a lagarella
rodeadas dos novos arcolitos
anonimas desconhecidas
resisten unhas pouquiñas
sobreiras

é a irmán dos carballos
a sobreira do cortizo
a coitada rodeada
dos nocivos arcolitos