07-6-2011

estreito
o chamado estreito de rande
por onde vou no castromil
se fose algo menos estreito
cecais non teriamos ponte

a peninsula do morrazo
estaría máis tranquila
e a ria agradeceriao