01-6-2016

memoria da guerra de kosova

 

 

kosov@ guerra e fuxida

 

kosovo en servio

kosova en albanés

 

o home crea as armas e as armas crean guerras

kosova longa queixa entre pobres montañas

 

perdidas as conciencias as armas buscan corpos

entre servia e kosovo agora so miserias

 

cara onde o noso carro preguntan os meniños

incertos os destinos de corpos derrotados

 

e van vellos que nunca sairan destas terras

fantasmas doutras guerras coas súas preguntas

 

na ponte destruida o grupo que se para

maldicen estas caras unha bala perdida

 

á noite chega á marcha repousan en ruinas

e alguén busca cantigas pra dormir ás criansas

 

arrurrú pequena

que lonxe está pristina

e ti naceche nela

xusto antes da fuxida

 

arrurrú khimara

queda pouca comida

e os campos florecendo

alleos á fuxida

 

arrurrú pequena

a radio xa sen pilas

mellor non saber nada

da guerra e da fuxida

 

hai quen non vai nas marchas e algúns sofren paseos

dos berros ao silencio abonda cunha bala

 

as mans deses gatillos e as mans quearroxan bombas

van xuntas nesta historia cavando un xenocidio

 

cecais muit@s non volten cecais nada se salve

e nós nesta cidade complices das súas mortes

 

agardan con esmolas campos de refuxiados

dúas veces derrotados por quen lanzou as bombas

 

este campo vai pechar nas portas muitas xentes

e dentro os seus parentes que nunca máis verán

 

arrurrú khimara

historia repetida

tampouco aquí nos queren

e segue esta fuxida


arrurrú pequena

perdoa esta cantiga

xa sei que non me entendes

nen se entende a fuxida

 

os corpos rezagados con minas van pechar

queren vender a paz con escudos humanos

 

pagou un tren civil outro erro dos avións

perdón pede o terror mais o erro é combatir

 

ameazas mui serias preparan a invasión

hai medo na rexión a que se estenda a guerra

 

uns poucos refuxiados en avións van subir

ofrécenlles vivir nos culpables estados

 

aos seus destinos chegan mais non cambian a hora

seguen coa de kosova até que morra a guerra

 

 

arrurrú khimara

agrandan as feridas

a cada novo paso

que marca esta fuxida

 

arrurrú pequena

pristina destruida

mais nela ti naceche

xusto antes da fuxida

 

arrurrú khimara

saberemos un día

o que se nos oculta

da guerra e da fuxida

 

primavera 99

publicado no libro marzo

abril e outros naufraxios

 

manolo pipas