26-3-2010

as estrelas e as cantatas

o anahuac e oaxaca duas chairas

dous extraños altiplanos

case rodeadas de montañas

que as veces treman e non por frio

e tamen son duas cantatas dispersas

volvoretas que buscan as suas azaseu escriboche desde a falda do cerro

na noite adiviño casas e chavolas

debaixo de cada ponto luminoso

alguen soña con ser unha estrela

pero no seu camiñar polo dia

estrelase contra a realidade

pero se levantan e toman aire

e cada un segue coa sua tonada

como unha cantata dispersaao poeta pino paez

oaxaca marzo 2010

contestacion ao texto

estimado amigo

publicado neste espacio