20-11-2012

palabra para gaza
palabra

nunca é tarde para a palabra
demasiado tarde para moitas vidas
pero aínda non debe ser tarde para gaza
palabra

ai gaza
nunca é tarde para a palabra
demasiado tarde para demasiadas vidas
pero ainda non é tarde para estas chamacas
de gaza

o cronista