09-9-2012

chamacas de yagila 1
na tarde parou a chuvia

e por unha pista enlamada
do inverno da serra norte
camiñan as duas chamacas
deixan por un rato a festa
e xa voltan para casa

imaxe 12-2010