09-1-2012

eufemismos pinochet rajoy
lemos na prensa

que nos libros de historia de chile
a dictadura pasa a ser chamada
regimen militar

e alguns que se asustan
cando aqui o faro e outros medios
chaman  a dictadura de franco
a etapa pre-democratica

a imposicion da lingua extranxeira
sobre a lingua propia
por eses é chamado bilingüismo

e unha ministra de rajoy
a violencia de xenero ou machista
chamalle violencia no ambito familiar 

ah si ouh
e nos que antes eramos cidadans
e agora mais ben somos consumidores
nós somos tontos

o cronista

posdata
e hoxe os medios din
que fraga está malito