01-10-2012

folla caida
outono

esta solitaria folla
de magnolio caida
cunha mancha escura
despedida

lariño