28-6-2015

a bandeira un arma

 


a bandeira non é so un símbolo

é tamén un arma perigosa

de liberación ou de represión

 

confederación fermosa palabra

pero neste caso están confederados

a explotación o racismo a violencia …

e aqueles que perderon a guerra

e gañaron a falsa paz

moito teñen que ver

cos crimes internos de sempre

e coas invasións e xenocidios

do imperio yanqui

 

o cronista