18-11-2016

erre gue te en funcion

 

 

   reinventarse sen esquecerse

   repensarse sen perderse

 

        vanesa sotelo na editorial

 

 

revista galega de teatro

comedia drama e traxedia

erre-gue-te erre que erre

memoria da nosa escena

 

reinventarse sen esquecerse

e repensarse sen perderse

erreguete erre que erre

 

e din que son trintetres anos

oitentesete números-obras

cantas serían as funcións?

onte en ártica a festa foi boa

 

reinventarse sen esquecerse

e repensarse sen perderse

erre-gue-te erre que erre

 

envolventes