06-6-2020

contaxioso feminismo


as manifestacións do 8 de marzo
puderon ser lugares de contaxio
pero o feminismo sobre todo
contaxia boas ideas e accións
e mellora e salva vidas

e eses espectáculos de masas
como o futbol profesional os touros
os mitines de vox os desfiles
militares as misas e as procesións...
tamén son posibles lugares de contaxio
de virus inxustizas machismo e violencia
e demostrouse nestes tres meses
que sen eles vivimos mellor

pola vida e a xustiza
8 de marzo activo sempre