24-1-2013

parado nas escaleiras
como bo indixena

desta estraña terra
seica estou parado
nunhas escaleiras

nelas as veces paro e sento
a escribir algun poema
a cidade luces e sombras
as comedias as traxedias

seica estamos parados
nunhas escaleiras

lariño