02-4-2013

a xanela
este foi un gran covento

e agora é un gran hotel
e os güeros paseamos
polos seus fermosos patios
porque tamén é un museo

pero esta xanela
da fachada principal
coas suas reixas
cecais tamén tivo
dentro un preso

centro historico
oaxaca