01-2-2010

o chocolate e o cafe

unha pequena mesa
e duas sillas de plastico
no pasillo do nuevo mundo
que paradoxa que historia

o meu café e o teu chocolate
o vosa bebida orixinaria
e a que os meus trouxeron
roubada noutro continente

o meu espacio que vai nacendo
e o teu sitio algo abandonado
o teu lobo e as miñas nubes
que levamos cara outras terras

unha pequena mesa
cecais en outro mundo
duas tardes de platicas
o teu diario e o meu libro

os espacios colectivos
as prazas e os patios
as nosas palabras
cancions e imaxes

lariño
mesoamerica 1-10