30-8-2017

roubado pazo de meiras

 


vello pazo de meirás
canta vida nos teus muros
entre cultura e terror!
que serás ti no futuro?

nas tuas salas escribiu
vello pazo de meirás
varias das suas novelas
emilia pardo bazán

pazo de meirás de sada
polas armas obrigados
poñen cartos os veciños
pra mercarte vello pazo

pazo da pardo bazán
colecta da sen-razón
pra regalar pazo e finca
ao asasino dictador

pazo de meirás roubado
ti dos franco segues sendo
neste réxime imposto
polos franquistas herdeiros

 


escribin estas rimas o domingo 

e hox o pazo foi okupado polo bng
e desokuparono as forzas represoras

de verde coma no franquismo

pero desta volta sen paus


manolo pipas