20-3-2015

libros e poesía en nigránunha modesta feira do libro

sabado 21 en nigrán

debates presentacións recitais

música películas...

 

o barco do cartaz navegando

en augas que son libros

será parente do alfageme?

botaremos versos rotondianos

no equinocio da primavera


algún destes barcos colleremos

para subir polas rías até rianxo

que alá pola tarde  hai máis poesía

na homenaxe a manuel antonio

 

mañán seica é o día

mundial da poesía