27-4-2013

voces rosalianas
á beira do río sar

iria flavia poesía
bo espacio pra trobar
casa museo rosalía
uns que chegan doutro val
e outros vamos desde as rías

rosas e cravos vermellos
para a autora dos cantares
nestas bocas rosalianas
só unha voz en irmandade

manolo pipas

rosaliadecastro.org
aportaverde.blogspot