15-3-2020

confinados na casa


as rúas e prazas baleiras
pero o seu silencio non é aterrador
como oin estes días nos medios
aterrador é o ruido do consumo
e o de todos os exercitos
e das fabricas de armas

con retraso foi decretado
o chamado estado de alarma
paralizando moitas actidades
e o estado toma a sanidade privada
ese estado que foi vendendo
moita sanidade pública 
 
un tempo confinados na casa
pois a mirarnos para dentro
e pensar na nosa sociedade 
e sair ao balcón nas horas sinaladas
para aplaudir aos sanitarios