09-8-2019

emerxencia terricolas


paisanas e compañeiros terrícolas
nós que estamos nun momento histórico
xa bastante dramático e camiño do tráxico
rodeados de rápidas ameazas atómicas
e do lento pero seguro cambio climático 
do ártico ao himalaya o ecuador e a antártida
que facemos ademáis de encher o estómago?

e de cortar ou deixar queimar máis árbores
e de consumir e consumir máis plástico ?

e de contaminar a terra a auga e a atmósfera ?

hoxe no día de nagasaki
tres dias logo de hiroshima