26-10-2020

a-lar-ma-dos


estado de alarma !
e toque de queda !
e canto queda do estado ?
in com pe ten tes

o virus é a monarquía 
as relixións a banka
o capital … e nós
e seguimos pasando
de alarma climática