08-2-2011

sentido solpor


teño algunha imaxe do mencer

detras dos cerros o nacemento do sol
pero non decidin publicala
cecais porque non sairon uns versos
cecais porque estaba a facer o poema
dunha vivencia estampa do dia anterior

este é o terceiro solpor
do que escribo nesta viaxe
acompañando a unha fotografia
triste solpor na cidade de mexico
triste e feo polas formas que ollades
pero non polo seu tempo
o fermoso paseo coas compas
as platicas e uns ate logo se pode ser