13-9-2020

de guerras e xenocidios


este último século
da historia da humanidade
seguiuse escribindo
con explotación e opresión
co sangue da espada e da cruz
e do fusil da media lúa
e das bombas da estrela de david
e outras desfeitas dos deuses
da guerra e do capital

o útimo século escríbese
con sublevacións e invasións
paseados e desaparecidas
bombardeos e violacións...
e con pésimos acordos de paz
que provocan máis guerras
e xenoci-dios