02-10-2013

memoria dunha ponte
esta vella ponte de pedra
esta ponte chamada romana

é unha ponte medieval romanica
o rio lagares hai anos pasaba baixo ela
agora o rio rosma a uns vinte metros
e a ponte era bastante mais longa
pero o edificio da esquerda non a respetou
e rouboulle uns bos metros

esta ponte que durante centos de anos
foi moi importante para esta poboacion
acá segue rodeada de edifios esta ponte

descoñecida de moitos na cidade de vigo
e que a poucas persoas lle importa
esta ponte presa separada dos xogos dos cativos
este lugar de paso por onde xa non pasa ninguen

contaronme que durante o golpe do 36
debaixo da ponte e protexidos polo matorral
esconderonse algunhas persoas

o cronista