22-12-2018

salgado solsticio

 a terra o mar os astros
solsticio de inverno
océano rías e costas
e nós tan pequenos

na ría