21-2-2013

comunicacion e contacto
órale pues lectoras e lectoras

amigas e compañeiros
o correo das envolventes
está bloqueado desde hai un dias
e a ultima vez que o abrin
lin correos que non puiden contestar
e agora temos outro que atoparedes
acá a esquerda en contacto

ah tamen podedes escribir
algo publico no caderno de visitas
tamén a esquerda pois

o camiño pode seguir hoxe
cara o sur da cidade ou texcoco

seguiremos publicando versos
do vello amigo diego minas
e dos poetas e jaraneros
que atopemos na viaxe

na imaxe as flores do pipal
no bosque de chapultepec

un abrasote

envolventes