24-9-2011

nun principio está o café
Nun principio está o café

e os xornais con sangue quente
esvarando entre as palabras

Logo finxir oito horas epagar
o aluguer
facendo coma que
un é un bo e respetable cidadán

Xa por fin, ao final de todo
tratarase de durmir
ou ver pornografía na TV
no plus ou telecinco

e agardar que maña sexa
a fin do mundo ou sábado

miguel alonso fernández

texto do colectivo libro
pegadas do sétimo andar
que se presenta hoxe na cova