13-8-2012

lume e floresta
o lume arrasa a floresta

e no val tamen se perde
toda a coberta da terra
a coberta da terra

xa non queda nada verde
que cruel e que desfeita
salvouse pouca semente
pouca semente

lariño