03-7-2010

vento de dangarandán

rosa dos ventos estrela
vento do monte dos castros
rosa de bretema e chuvia
ai son do alalá do faro

rosa dos ventos un vello tranvia
dangarandán un barco na ria
dandarandán que hai maresia
dangarandán
o faro da guia

rosa dos ventos guitarra
ese mastro de seis velas
rosa dos trinte dous rumbos
do horizonte da tua estrela

rosa dos ventos e o vello decía
dangarandán un barco na ria
dangarandán o vento xemía
dandarandán
nova travesia
mañán do 2 de xullo
a paco barreiro
polas dezaseis pezas tradicionais galegas
do seu disco dangarandán
arranxadas para guitarra de seis velas