13-9-2013

montaña sagrada o pindo
o pindo a montaña sagrada

na mesma liña e paralelo
que fisterra e compostela...

subín ao monte pindo
so duas veces
pero esta sagrada montaña
coidou de min e dalgúns de vós
no longo tempo do chapapote
ducias e ducias de días
en lariño lira boca de río quilmas...

e o monte pindo era
a nosa visión desde a xanela
naquela casa de lira
a montaña sagrada tantas veces
coberta polas nubes

o sagrado monte pindo
queimárono outra vez
eses e os seus complices
son os terroristas e asasinos

lariño